Główne tło Bitcoin Superstar

Zasady i warunki

Dokument ten określa ramy polityki dla wszystkich klientów w zakresie najbardziej odpowiedniego korzystania z BTC Superstar.

Należy koniecznie przeczytać, zrozumieć i zgodzić się z niniejszymi warunkami użytkowania, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej. Zatwierdzając je, użytkownicy wyrażają zgodę i generują prawnie wiążącą „Umowę” na przestrzeganie tych warunków.

Musisz liczyć się z tym, że Umowa jest początkowym i wiążącym dokumentem polityki w celu korzystania z naszych usług.

Zachęcamy do dokładnej oceny wszystkich części tego dokumentu przed i w trakcie interakcji z nami, ponieważ jest on kluczowy dla wygodnego korzystania z naszej strony internetowej.

Bitcoin Superstar gdzie realizować swoje usługi w oparciu o niniejsze zasady. Użycie wielu terminów takich jak „my”, „nas”, „nasz” powinno być interpretowane jako odniesienie do naszej firmy, podczas gdy „ty”, reprezentuje użytkownika. Terminy te są używane zamiennie, ale mają to samo znaczenie. Wszystkie terminy oznaczają ofertę, rozpatrzenie i zatwierdzenie płatności niezbędnej do rozpoczęcia procesu pomocy w najbardziej odpowiedni sposób, aby zaspokoić Twoje potrzeby.

Może podjąć odpowiednią decyzję dotyczącą tego, czy chcesz korzystać z naszych usług czy nie po przeczytaniu Warunków. Jeśli nie zgadzasz się na te warunki, nie masz prawa do swobodnego korzystania z naszych usług. Jeżeli jednak będziesz korzystać z BTC Superstar, będzie to interpretowane jako akceptacja naszych warunków.

Mamy prawo do zmiany warunków bez uprzedniego powiadomienia. Musisz stale przeglądać warunki użytkowania, aby być na bieżąco z licencjonowanym systemem w każdej chwili.

Bitcoin Superstar planuje przestrzegać formalnych nakazów dotyczących handlu usługami finansowymi dla osób niepełnoletnich (osób poniżej 18 roku życia).

Jesteśmy przeciwni dostępowi osób niepełnoletnich do naszych usług. Jest to istotne, ponieważ osoby niepełnoletnie nie są zdolne do zatwierdzenia umowy prawnej. BTC Superstar nie zezwala na korzystanie z naszej strony internetowej osobom poniżej minimalnego wieku.

OŚWIADCZENIE

Nie sprawdzamy, czy jakikolwiek produkt lub usługa uzyskana od nas lub naszej strony trzeciej spełni lub przekroczy Twoje oczekiwanai.

Nie gwarantujemy, że nasze strony trzecie będą dostarczać produkty i usługi zgodnie z obietnicami lub że będą one wolne od błędów.

Nie należy nas traktować jako doradców inwestycyjnych, ponieważ nie udzielamy osobistych porad inwestycyjnych. Treści na naszej stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny lub edukacyjny. Zawsze należy dołożyć wszelkich starań przed zainwestowaniem pieniędzy lub uzyskać osobistą poradę od licencjonowanego profesjonalisty.

Przykłady przedstawiane na naszej stronie są wyjątkowe i nie są typowe. Twoje wyniki mogą się różnić w zależności od Twojego poziomu doświadczenia, zaangażowania i ciężkiej pracy. Otrzymujemy wynagrodzenie za kwalifikowane leady.

Wszystkie informacje podane na naszej stronie internetowej zostały przedstawione w dobrej wierze, ale nie udzielamy żadnych gwarancji co do dokładności jakichkolwiek informacji.

Handel wiąże się z ryzykiem. Możesz stracić całą swoją inwestycję. Handel nie jest dla każdego, a jeśli korzystasz z produktów handlowych wykorzystujących dźwignię finansową, takich jak kontrakty CFD, możesz nawet stracić więcej pieniędzy niż zainwestowana kwota. Jeśli tego nie rozumiesz, to nie inwestuj swoich środków.

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za straty lub szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z informacji zawartych w niniejszym przewodniku.

Łączę Cię z najlepszym brokerem w Twoim regionie...
×