Główne tło Bitcoin Superstar

Zasady i warunki

Wyłączenie odpowiedzialności za ryzyko

Informacje zawarte na naszej stronie służą wyłącznie celom edukacyjnym i nie są poradami finansowymi. Nie jesteśmy doradcami finansowymi. Nie oferujemy porad inwestycyjnych na temat tego, kiedy, jak lub w co inwestować. Nie oferujemy również porównań brokerów.

Nasza firma nie udziela żadnych gwarancji ani zapewnień, wyrażonych lub dorozumianych w odniesieniu do dokładności, oczekiwanych rezultatów lub wiarygodności materiałów zamieszczonych na tej stronie, lub innych stronach z nią związanych. Przedstawione możliwości zarobkowe mają jedynie charakter informacyjny. Przedstawiamy niektóre z wyjątkowych przykładów w tej dziedzinie, ale nie możemy zagwarantować, że osiągniesz taki sam sukces jak przedstawione osoby. Skuteczność strategii każdego użytkownika zależy od wielu różnych czynników.

Przypominamy, że kontrakty CFD na kryptowaluty nie są autoryzowane w Wielkiej Brytanii. Financial Conduct Authority (FCA) w Wielkiej Brytanii wydał oświadczenie PS 20/10, które nakłada ograniczenia na sprzedaż, reklamę i dystrybucję kontraktów CFD na aktywa cyfrowe. W rezultacie dostawcy działający poza Wielką Brytanią nie mogą oferować kontraktów CFD na kryptowaluty inwestorom z Wielkiej Brytanii.

Rynek kryptowalut jest bardzo zmienny, a co za tym idzie znaczne wahania cen, mogą się zdarzyć w każdej chwili. Nie ponosimy odpowiedzialności za Twoje decyzje finansowe. Możesz stracić cały swój kapitał! Z uwagi na to, że będziesz całkowicie odpowiedzialny za wszystko, co dzieje się z Twoim kontem, musisz podejmować możliwie najlepsze decyzje na podstawie dogłębne badania rynku. Przed inwestowaniem lub handlem, zdecydowanie zalecamy uzyskanie profesjonalnej porady inwestycyjnej od licencjonowanego doradcy finansowego.

Ujawnienie informacji o podmiotach powiązanych

Ten dokument ujawniający powiązania został zamieszczony dla Twojego bezpieczeństwa oraz w celu jasnego ujawnienia wszelkich powiązań pomiędzy nami a naszymi partnerami. Niektóre z linków na stronie internetowej prowadzą do partnerów, z którymi prowadzimy interesy. Za kliknięcie linku partnerskiego w jednym z naszych materiałów możemy otrzymać wynagrodzenie.

Wszelkie działania związane z witrynami internetowymi innych podmiotów wykonujesz na własną odpowiedzialność. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za informacje lub linki znajdujące się na jakiejkolwiek powiązanej witrynie. Zachęcamy do przeczytania i pełnego zapoznania się z warunkami i zasadami każdej odwiedzanej zewnętrznej strony.

Aby uniknąć wątpliwości, sprawdź dokładnie, czy korzystanie z naszej witryny jest legalne w świetle prawa obowiązującego w Twoim kraju. Zachowaj należytą staranność w handlu!

Dokument ten określa ramy polityki dla wszystkich klientów w zakresie najbardziej odpowiedniego korzystania z Bitcoin Superstar.

Należy koniecznie przeczytać, zrozumieć i zgodzić się z niniejszymi warunkami użytkowania, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej. Zatwierdzając je, użytkownicy wyrażają zgodę i generują prawnie wiążącą „Umowę” na przestrzeganie tych warunków.

Musisz liczyć się z tym, że Umowa jest początkowym i wiążącym dokumentem polityki w celu korzystania z naszych usług.

Zachęcamy do dokładnej oceny wszystkich części tego dokumentu przed i w trakcie interakcji z nami, ponieważ jest on kluczowy dla wygodnego korzystania z naszej strony internetowej.

Bitcoin Superstar gdzie realizować swoje usługi w oparciu o niniejsze zasady. Użycie wielu terminów takich jak „my”, „nas”, „nasz” powinno być interpretowane jako odniesienie do naszej firmy, podczas gdy „ty”, reprezentuje użytkownika. Terminy te są używane zamiennie, ale mają to samo znaczenie. Wszystkie terminy oznaczają ofertę, rozpatrzenie i zatwierdzenie płatności niezbędnej do rozpoczęcia procesu pomocy w najbardziej odpowiedni sposób, aby zaspokoić Twoje potrzeby.

Może podjąć odpowiednią decyzję dotyczącą tego, czy chcesz korzystać z naszych usług czy nie po przeczytaniu Warunków. Jeśli nie zgadzasz się na te warunki, nie masz prawa do swobodnego korzystania z naszych usług. Jeżeli jednak będziesz korzystać z Bitcoin Superstar, będzie to interpretowane jako akceptacja naszych warunków.

Mamy prawo do zmiany warunków bez uprzedniego powiadomienia. Musisz stale przeglądać warunki użytkowania, aby być na bieżąco z licencjonowanym systemem w każdej chwili.

Bitcoin Superstar planuje przestrzegać formalnych nakazów dotyczących handlu usługami finansowymi dla osób niepełnoletnich (osób poniżej 18 roku życia).

Jesteśmy przeciwni dostępowi osób niepełnoletnich do naszych usług. Jest to istotne, ponieważ osoby niepełnoletnie nie są zdolne do zatwierdzenia umowy prawnej. Bitcoin Superstar nie zezwala na korzystanie z naszej strony internetowej osobom poniżej minimalnego wieku.

Łączę Cię z najlepszym brokerem w Twoim regionie...
×